Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • 1. Informacje podstawowe
 1. Administratorem danych osobowych jest PsieProwadzki Tomasz Wierciszewski (NIP: 9661781915) . 
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 
 3. poczty email: kontakt@psieprowadzki.pl
 4. telefonicznie: +48 515348182
 • 2. Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
 2. rzetelnie i uczciwie; 
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 4. w konkretnych celach (§3);
 5. z dbałością o prawidłowość danych;
 6. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.
 • 3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia  wykonanie usług. Jednocześnie podanie danych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora w celu: 

– udzielenia odpowiedzi na wiadomości i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– podjęcia czynności w celu realizacji usług: konsultacji behawioralnych, treningów indywidualnych i grupowych, kursów grupowych, spacerów socjalizacyjnych i usług petsitterskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO –ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń 

 • 4. Termin przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do: odpowiedzi na wiadomości, realizacji konsultacji/ kursu/ szkolenia/ spaceru socjalizacyjnego/ usługi petsitterskiej, a po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez samego właściciela danych. 

 • 5. Prawa użytkowników.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 
 2. dostępu do treści swoich danych oraz 
 3. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
 4. prawo do przenoszenia danych, 
 5. prawo wniesienia sprzeciwu, 
 6. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
 7. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 8. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl